Brändivideo

Brändivideolla tuot esille perimmäisen aatteesi ja arvomaailmasi — Se on sinun toiminta-ajatuksesi videon muodossa. Sen avulla pyritään luomaan suhde asiakkaan ja yrityksen välille.

Mistä kaikki alkaa?
Taustatyö
Täydellisen brändivideon eteen täytyy tehdä taustatyötä. Sinun täytyy tietää asiakasryhmäsi mahdollisimman tarkasti. Tärkeimpänä heidän kiinnostuken kohteensa, arkiset haasteensa ja median, jota kautta tavoittaa heidät.
Strategia
Strategiseen ajatteluun kuuluu tavoitteiden asettaminen. Tässä kohtaa lyödään lukkoon tärkeimmät päätökset kuten videon viesti ja julkaisukanavat.
Toteutuksen suunnittelu
Videoa toteuttaessa tulee ottaa huomioon paljon strategiaan liittyviä seikkoja. Jos videosta tehdään useampi versio eri julkaisukanaviin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, on tämä hyvä huomioida jo kuvauksia suunnitellessa.
Miten video toteutetaan?
Järjestelyt
Videon kuvauspaikka ja videossa esiintyvät henkilöt päätetään ja näihin liittyvät luvat ja kulut selvitetään.

Kuvaukset voivat tapahtua esimerkiksi sinun liiketiloissasi tai studiossa.
Kuvaukset
Kuvauksiin kannattaa varata riittävän paljon aikaa. Mitä enemmän materiaalia kuvaa, sitä paremman lopputuloksen voi saada aikaan. Alle 5 minuutin videoon kannattaa varata ainakin kokonainen kuvauspäivä (noin 8 tuntia). Riippuen tietysti videon monimutkaisuudesta.
Editointi
Videon jälkiprosessointiin kuluu merkittävästi aikaa, jonka vuoksi tähän kannattaa varata vähintään 2-3 viikkoa, riippuen videon pituudesta ja monimutkaisuudesta.
Mitä videolla tehdään?
Toiminta-ajatuksesi
Brändivideo on ennen kaikkea brändisi esittelyvideo. Se luo ilmettä ja persoonallisuutta yrityksellesi. Tämän kautta asiakkaat eivät näe sitä enää vain yrityksenä, vaan myös aatteena ja itsenäisenä kokonaisuutena.
Asiakkaidesi vakuuttaminen
Ennen harkittua ostopäätöstä asiakas käy läpi vertailua ja puntarointia. Video voi toimia vertaistukena asiakkaan tilanteeseen ja videolla esiintyvät ihmiset ja argumentit voivat ehdottomasti auttaa asiakkaan vakuuttamisessa ostamaan juuri sinulta.

“We were essentially the Instagram police and called out fake influencers left, right and centre. It was fun and all, but there is only so many bikini chicks you can look at on Instagram before you start losing your mind.”

Dan, Co-founder and CEO of Lumio

Brändivideo
Hinta — n. 3800€

tämänhetkinen hinta

Aloitetaanko? Tarvitsetko brändillesi videon tukemaan sanomaasi?

Ota yhteyttä, niin voimme aloittaa videon suunnittelun. Myös sinun ideasi ovat tietysti tervetulleita videon toteuttamiselle. Kaikkea ei tarvitse tehdä täysin äskeisen kaavan mukaan. Voidaan myös soveltaa ja ideoida eteenpäin. Aloitetaanko maksuttomalla palaverilla?

Varaa maksuton etäpalaveri